ค้นหา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดพื้นที่ให้สินค้า OTOP Select ที่ผ่านการคัดสรร แสดงและจำหน่ายสินค้า

พร้อมเจรจา

ธุรกิจขยายช่องทางการตลาดกับผู้ค้ารายใหญ่ และแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดัง ณ เวสต์เกท ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกท 29-30 สิงหาคม 2563

โดย มีนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด
ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น