ค้นหา

ฉลองครบรอบ​ ​60​ ปี​ "แปซิฟิค​ เฮลธ์แคร์ " สร้างสรรค์แคมเปญตอบแทนสังคม
“6 of Pride: 6 โครงการส่งเสริมความยั่งยืน” พร้อมมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมนานต่อเนื่อง 6 ปีบริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและการตลาดผลิตภัณฑ์ด้านเวชกรรม อุปกรณ์ทางการแพทย์ โภชนาการ เวชสำอาง และ สินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อสุขภาพ นำโดย ซีริล เฟรเดอริค เบอร์แมน ประธานกรรมการ และ พาทริค โรมัน บรูล์มาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดงาน “6 of Pride: 6 โครงการส่งเสริมความยั่งยืน” ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีแห่งการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการสร้างสรรค์แคมเปญใหญ่ในรอบ 6 ทศวรรษตอบแทนสังคม พร้อมวางแผนดำเนินกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนต่อเนื่องยาวนาน 6 ปี รวมมูลค่าความช่วยเหลือตลอดโครงการเป็นจำนวน 6,666,666 บาทซีริล เฟรเดอริค เบอร์แมน ประธานกรรมการ บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า กลุ่มบริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2504 โดย นายฟริทส์ เบอร์แมน ผู้ก่อตั้ง และในปี พ.ศ. 2564 จะเป็นปีแห่งการครบรอบ 60 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งด้านการขายและการตลาดผลิตภัณฑ์ด้านเวชกรรม โภชนาการ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในโรงพยาบาล ทั้งในประเทศไทยและอีก 3 ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พม่า เรามีความภูมิใจภายใต้การดำเนินธุรกิจแบบครอบครัว ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการทำงานร่วมกับคู่ค้าและบุคคลากรต่างๆ  พร้อมส่งมอบคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศแก่เจ้าของผลิตภัณฑ์และลูกค้าของเราด้วยความโปร่งใสและยั่งยืน เรารักและภูมิใจในผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่าย รวมถึงผู้ที่ผลิตสินค้าต่างๆ เหล่านี้กว่า 50 แบรนด์จาก 10 ประเทศทั่วโลกในโอกาสครบรอบ 6 ทศวรรษแห่งการดำเนินธุรกิจ เราจึงได้จัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการสร้างสรรค์ 6 โครงการโครงการส่งเสริมความยั่งยืน (6 of Pride) ในรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเราเรียกว่า Long Term Commitment หรือเป็นคำมั่นสัญญาแห่งความตั้งใจที่จะตอบแทนสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม สู่ชุมชนที่เราอยู่อาศัย ตลอดจนสถานที่ที่เราดำเนินธุรกิจ “เราตั้งใจดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 6 ปี เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว” สำหรับปีนี้จึงเป็นปีแห่งการเริ่มต้นวางรากฐานความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตทั้ง 6 โครงการดำเนินกิจกรรมภายใต้หัวใจแห่งความยั่งยืน 3 ประการ ได้แก่ ด้านสังคม (Social Sustainability), ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) และ ด้านเศรษฐกิจ (Economical Sustainability)  โครงการส่งเสริมความยั่งยืน (6 of Pride) ได้แก่

เศรษฐกิจชุมชน (Local Economy) ผ่านการสนับสนุนและส่งเสริมสินค้า OTOP เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัท ไม่ว่าจะเป็น ของขวัญปีใหม่ ของขวัญเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ ขณะนี้เราได้ดำเนินการซื้อผ้ามัดย้อมจากวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ จ.แพร่ เพื่อนำมาตัดเป็นเสื้อที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากการสนับสนุนสินค้าของชุมชนแล้ว เรายังเข้าไปเติมเต็มองค์ความรู้ด้านธุรกิจที่ชุมชนยังขาดอยู่ให้ด้วย โดย แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ จะอุดหนุนสินค้าจาก 36 ตำบลตลอดโครงการ

การช่วยเหลือเด็กและเยาวชน (Children and Well-Being) ปีที่ผ่านมา แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ ได้ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ พิการ กำพร้า แก่ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ (Father Ray Foundation) เช่น “แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ ร่วมใจวิ่งเพื่อน้องๆ มูลนิธิคุณพ่อเรย์” บริษัทฯ บริจาคเงิน 689,690 บาท และคุณซีริลได้บริจาค 500,000 บาท รวมเป็น 1,189,690 บาท รวมถึงการสนับสนุนมอบผลิตภัณฑ์นมแพะ DG เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก และในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ และคุณซีริล เฟรเดอริค เบอร์แมน ยังได้ร่วมกันบริจาคเงิน 1,200,000 บาท เพื่อให้มั่นใจว่า คุณภาพชีวิตและการศึกษาของน้องๆ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ยังได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ เราได้เตรียม กิจกรรม Garage Sale ในเดือนมีนาคม 2564 โดยเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีจิตอาสากว่า 300 คนนำสินค้ามือสองและของใช้ส่วนตัวที่ไม่ได้ใช้แล้วมาจำหน่าย เพื่อสมทบทุนเพิ่มเติมให้กับ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ยิ่งไปกว่านั้น แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ และ คุณซีริล เฟรเดอริค เบอร์แมน ยังเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการดำรงชีวิตและการศึกษาของเด็กๆ ในสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้มอบเงินจำนวน 1,200,000 บาทแก่ทางสมาคมฯ และ บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมพาเด็กๆ จากมูลนิธิคุณพ่อเรย์ และเยาวชนจากกลุ่มลูกเหรียงไปร่วมทำกิจกรรมปลูกปะการังและดูแลสัตว์ในมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กและเยาวชนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environmental Conservation) ผ่านกิจกรรม PHC Blue Ocean ปลูกปะการัง คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ทะเลแสมสาร จ.ชลบุรี เพื่อให้เกิดเป็นความยั่งยืนทางธรรมชาติ เราจะดำเนินกิจกรรมนี้ต่อเนื่องอย่างน้อย 6 ปี ปะการังที่ปลูกในแต่ละปีจะค่อยๆ เจริญเติบโตเป็น “ธนาคารปะการัง” (Coral Bank) ที่สามารถนำปะการังเหล่านี้ไปขยายพันธุ์ต่อไป เกิดเป็นประโยชน์ให้กับท้องทะเลไทยได้ตราบนานเท่านาน โดยกิจกรรมนี้จะเริ่มต้นในเดือนเมษายน 2564การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Preservation) ผ่านมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า วัดเขาลูกช้าง จ.เพชรบุรี เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Environmental Conservation) โดยทางมูลนิธิฯ มีสัตว์กว่า 400 ชีวิตในการดูแลทั้ง ลิง ชะนี ค่าง นางอาย อีเห็น หมี หรือแม้กระทั่งช้างและเสือ สัตว์เหล่านี้มีทั้งที่เป็นสัตว์ป่าตามธรรมชาติและสัตว์