ค้นหา

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าเยี่ยมการเรียนการสอนแบบออนไลน์โรงเรียนคลองต้นไทรฯ


ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนแบบออนไลน์โรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ)เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ) เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯได้รับเชิญจากผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ)นางสาว สายสุนีย์ มณีเติม โดยมีคณะครู ให้การต้อนรับ เพื่อดูการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สู่หน้าจอแต่งชุดและจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะสอนให้กับเด็กปฐมวัย ทำให้เด็กๆ เพลิดเพลิน มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ ด้วยครูแต่งชุดย้อนยุคประกอบการสอน การละเล่นพื้นบ้าน ที่มีมายาวนาน เช่นการละเล่นมอญซ่อนผ้า ม้าก้านกล้วยโดยการเอาอุปกรณ์ที่มีใกล้ตัว เช่น ใบตอง เชือกฟาง ใช้คล้องคอแล้วทำท่าขี่ คล้ายขี่ม้าวิ่งไล่กันทำให้เด็กสนใจ สนุกสนาน มีความสุข เป็นอย่างมากด้านนายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ ประธานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวกับสื่อมวลชนว่าเห็นวิธีการสอนของคณะครูรู้สึกประทับใจ ว่าครูปฐมวัยมีความเป็นอาชีพจริงพร้อมรับมือ เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ตนเองยินดีที่จะให้การสนับสนุน สื่อเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยต่อไปเพราะ เด็กๆ เหล่านี้ คือเป็นเมล็ดพันธ์ใหม่แห่งการเรียนรู้ ได้เติบโตตามวัย เป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ และเป็นกำลังใจให้ ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ก้าวผ่านวิกฤต ของเชื้อไวรัสโควิด2019(COVID19) นี้ไปด้วยกันด้านผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ) นางสาวสายสุนีย์ มณีเติม ได้กล่าวขอบพระคุณทางคณะผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครที่ห่วงใย และเติมเต็มสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ขอบพระคุณท่าน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายเกรียงไกร จงเจริญ ที่ได้ประสานความร่วมมือผู้ใหญ่ใจดีทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนสมาร์ทโฟน มอบให้โรงเรียน นำมาให้เด็กที่ขาดโอกาส ได้ยืมเรียน อย่างทั่วถึง โรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อม)เป็นโรงเรียนมีขนาดเล็ก สอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษามีนักเรียนจำนวน 265 คน และยังฝากถึงผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานอยู่ที่บ้าน


ถ้าจะมองหาโรงเรียน เพื่อฝากอนาคตลูกให้เติบโต ตามวัย เป็นคนดี มีวินัย เป็นคนเก่ง เรียนอย่างมีความสุขโรงเรียนมีความพร้อมที่จะเติมเต็มให้บุตรหลานของท่าน ได้เป็นอย่างดี เพราะโรงเรียนแห่งนี้