ค้นหา

พช.ร่วมยักษ์ใหญ่ห้างสรรพสินค้าหนุนโอท็อป


นายสุทธิพงษ์   จุลเจริญ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน(พช.) แถลงเมื่อ 5 สิงหาคม ว่า จากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ภายในประเทศไทยที่สามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี ล่าสุดมีการผ่อนคลายมาตรการ จนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในประเทศได้เกือบปกติ   ทาง พช.ก็เล็งเห็นถึงโอกาสในการส่งเสริมกิจกรรมการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการโอทอป เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการกลับมามีรายได้จากการสร้างอาชีพได้เหมือนเดิมจึงได้ประสานความร่วมมือกับกลุ่มห้างสรรพสินค้าชั้นแนวหน้าของประเทศคือ กลุ่มสยามพิวรรธน์และกลุ่มเซ็นทรัล เปิดพื้นที่ศูนย์การค้าทำเลทอง ใจกลางเมือง   ให้กับสินค้าโอทอปเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียมมากขึ้น 

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า “พช. ได้ขับเคลื่อน OTOP มาตั้งแต่ ปี 2544 จนปัจจุบันตั้งแต่การส่งเสริมและยกระดับกระบวนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน รวมไปถึงการตลาดที่ต้องให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ยังได้ปรับแนวคิดการขายสินค้าในรูปแบบการตลาดออนไลน์ ทั้ง www.otoptoday.com และ Face book : OTOP TODAY ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนซึ่งเป็นฐานรากของประเทศ” นางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ซึ่งเจ้าของและผู้บริหาร ศูนย์การค้าสยามพารากอน  สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่และเป็นหนึ่งในพันธมิตรเจ้าของโครงการไอคอนสยาม กล่าวว่า “ตลอดเวลา 61 ปีของสยามพิวรรธน์   เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับคนจำนวนมาก ทำงานเพื่อพัฒนาคน และกระจายประโยชน์สู่ท้องถิ่นทั่วไทย เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจ (business model) ที่สยามพิวรรธน์ทำเป็นประจำมาตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ภายใต้กลยุทธ์ “ร่วมกันรังสรรค์ (Co-creation) และการสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Values)”  โดยสยามพิวรรธน์ได้ริเริ่มหลายโครงการสำคัญเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยสินค้าโอทอปที่ครบวงจร  เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบ สร้างแบรนด์ ต่อยอดให้เกิดเป็นงานสมัยใหม่ ให้ความรู้การทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน ผลักดันให้ Local Hero เติบโตไปสู่การเป็น Global Hero ต่อยอดสู่การค้าขายในเวทีโลกอยู่แล้ว” นางลักขณา นะวิโรจน์ ประธานโครงการสุขสยาม กล่าวถึงความร่วมมือกะบ พช.ว่า “สุขสยามเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์ และผลงานสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาไทย งานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมของแท้จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศให้เป็นที่รู้จักบนเวทีโลก ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการ  ซึ่งสุขสยามได้ทำงานร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จาก ศิลปิน ช่างฝีมือ ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน ที่ได้ชื่อว่าเป็น Local Heroes มาพัฒนาต่อยอด  ช่วยเหลือและส่งเสริมด้านต่างๆ ทั้ง การตลาด โมเดิร์นเทรดและการเงิน ให้กับผู้ประกอบการจนสามารถผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ  จนลูกหลานของหลายรายยินดีที่จะมาต่อยอดเพื่อสืบสานกิจการของครอบครัวต่อไป” ทางด้านนางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัลได้ขับเคลื่อนโครงการเซ็นทรัลทำ “ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ” (Better Together)  โครงการภายใต้แนวคิด เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   โดยจัดโครงการ “ตลาดรวมใจ ไทยช่วยไทย” ที่รวมสินค้าดีจากใจคนไทยทั่วประเทศ เป็นความมุ่งมั่นนำความเชี่ยวชาญของกลุ่มธุรกิจมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานราก ด้วยการสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวม  88,000 ตร.ม. ใน 106 ศูนย์การค้า ใน 44 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์มาร์เก็ตในเครือกลุ่มเซ็นทรัล (JD Central / Central Online / Robinson Online / Tops Online) มีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยกลับมาเข้มแข็งให้ได้มากที่สุด ตามแผน Rebuild Thailand Rebuild Economy เชื่อมโยง 

“ต้นทาง...สู่...ปลายทาง” ถึงมือผู้บริโภค สร้างงาน กระจายรายได้ ยกระดับสินค้าชุมชนไทย จากโครงการ “ตลาดรวมใจ ไทยช่วยไทย”  ในปัจจุบันมีการรับซื้อสินค้าผลผลิตจากเกษตรกรและชุมชน 1,500 ล้านบาท จาก 42 จังหวัด สร้างรายได้ถึง 30,000 ครัวเรือน”

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น