ค้นหา

พิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายอวิน บุณยประสพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวรายงานและเบิกตัว นายสกล จินดาโชตสิริ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร


นำคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวปฏิญาณตน และนางทิพวรรณ ตันตะราวงศา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ซึ่งทุกๆ ท่านที่เข้าร่วมพิธีสำคัญนี้ ผ่านการตรวจ Antingen Test Kit (ATK) ทั้งสิ้น โดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้จัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 ( COVID - 19 ) อย่างเคร่งครัด

ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น