ค้นหา

พิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายอวิน บุณยประสพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวรายงานและเบิกตัว นายสกล จินดาโชตสิริ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครนำคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวปฏิญาณตน และนางทิพวรรณ ตันตะราวงศา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วยณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ซึ่งทุกๆ ท่าน ที่เข้าร่วมพิธีสำคัญนี้ ผ่านการตรวจ Antingen Test Kit (ATK) ทั้งสิ้น
โดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้จัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 ( COVID - 19 ) อย่างเคร่งครัด

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น