ค้นหา

มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราชตรวจรับงานระบบระบายนำ้โครงการก่อสร้างหอเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดยานนาวา

ผศ.ดร.จรินทร์. สวนแก้ว ประธานมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราชพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประชุมวิสามัญ ประจำปี 2563 และเข้าตรวจรับงานระบบระบายนำ้โครงการก่อสร้างหอเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดยานนาวา

ในการนี้ ดร.ปัญญา-ดร.มนูญศรี. โชติเทวัญ บริษัทสหฟาร์ม มอบเงินสมทบในการสร้างหอเฉลิมพระเกียรติเป็นเงิน 100,000 บาท ได้เข้าถวายรายงานถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติต่อสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวาอีกด้วย

ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น