ค้นหา

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์เปิดศูนย์ Fix it Center ซ่อมสร้างพร้อมสอนอาชีพ ณ ชุมชนวัดนวลจันทร์


นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีนโยบายการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคนที่มีทักษะฝีมือเข้าสู่โลกอาชีพ เน้นการผลิตกำลังคนในระดับฝีมือ ระดับช่างเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของภาคการผลิตและยังปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กันไปโดยมีโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เป็นกิจกรรมที่อาชีวศึกษาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้ วิธีการใช้งาน การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน การสอนอาชีพ ให้ประชาชน เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ มีจิตอาสา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นำทักษะความรู้ออกให้บริการและช่วยเหลือสังคมตามสาขาวิชาชีพของตนเองนางภาณัททกา วงษากิตติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ เปิดเผยว่า กิจกรรม Fix it Center ซึ่งจัดขึ้นที่วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่มครั้งนี้ ได้เปิดบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน การซ่อมมุ้งลวด การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมโทรทัศน์จอแบน รวมไปถึงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน เช่น การสอนทำเบเกอรี และสอนการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้นให้กับพระและเณรภายในวัด รวมถึงทำเมนูอาหารไก่ทอดให้กับประชาชนที่มาร่วมใช้บริการ โดยมี ครูและนักเรียน ทั้งระดับ ปวช.และปวส. รวม 40 คน ออกให้บริการนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากนางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ นำครู และนักศึกษา จำนวน 20 คน มาร่วมสาธิตการทำของที่ระลึก(เข็มกลัด) สอนการทำเมนูไก่ทอดกรอบ สอนทำน้ำยาล้างจาน ทำสบู่เหลวล้างมือ สอนการสกรีนผ้า และสอนเย็บหน้ากากอนามัยผ้า ถุงย่ามให้กับพระและเณรด้วย


ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น