ค้นหา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ชู"ทำได้ ขายเป็น"จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น พร้อมเปิดตลาดรองรับ”มือใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ชู"ทำได้ ขายเป็น"จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น พร้อมเปิดตลาดรองรับ”มือใหม่หัดขาย”นางยุพิน พิมศร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ กล่าวว่า วิทยาลัยฯ ได้จัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนของสถานศึกษา ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่ประกอบอาชีพเดิมอยู่ หรือกลุ่มผู้ว่างงานที่ต้องการ Re-Skills, Up-Skills, และ New-Skills เพื่อยกระดับความรู้และทักษะไปสู่การประกอบอาชีพที่ดีขึ้น เป็นการลงทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน และสังคมให้เข้มแข็งขึ้น
นางยุพิน กล่าวเพิ่มเติมว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ได้เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้นขึ้น ในสาขาคหกรรมศาสตร์ที่วิทยาลัยฯมีความเชี่ยวชาญ ทั้งเรื่องอาหาร การจัดดอกไม้ และศิลปประดิษฐ์อีกหลายสาขา แม้จะเป็นช่วงวิกฤตโรคไวรัสโควิด-19 ระบาด แต่วิทยาลัยฯ มีภารกิจต้องจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพจึงเปิดอบรมวิชาชีพระยะสั้นตลอดทั้งปี สนองนโยบาย สอศ. ที่ต้องการให้ผู้เรียน "ทำขได้ ขายเป็น" ซึ่งเป็นวิถีของวิทยาลัยฯที่ทำต่อเนื่องมายาวนาน ได้พัฒนาชาวชุมชนให้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต ยิ่งช่วงโควิดระบาดก็ยิ่งตั้งใจรวมพลัง ครู อาจารย์ ของวิทยาลัยฯ อบรมอาชีพให้ชาวชุมชนมีความรู้ ทำอาหาร หรือมีวิชาด้านคหกรรมติดตัว เพื่อไปทำกิน ทำใช้เองในบ้าน หรือทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว โดยมีเป้าหมายให้ชาวบ้าน มีวิชาชีพติดตัวในช่วงนี้ ปีละ 200 คน โดยเปิดสอนให้ประชาชนในชุมชนรอบๆ วิทยาลัยฯ รุ่นละ 5-7 คน แต่ละอาชีพ ใช้เวลาเรียน 6 ชั่วโมง จะได้ไม่แออัด แล เคร่งครัดด้วยการใส่หน้ากากผ้า ใช้เจลแอลกอฮอล์ตลอดเวลา โดยวิทยาลัยฯสอนให้ฟรี มาแต่มือเปล่าๆ แล้วเอาความรู้ความสามารถกลับไป โดยการอบรมวิชาชีพระยะสั้นในครั้งนี้ มี 3 รายวิชา คือ การทำ "น้ำพริกกากหมู" การทำ "ขนมหอมอบเทียน" และ การ "จัดดอกไม้แห้ง"


นางยุพิน กล่าวเพิ่มเติมว่า“หัวใจสำคัญของการอบรมและสอนวิชาชีพให้กับประชาชน ปัจจุบันมิใช่แค่เปิดสอน สอนแล้วก็แล้วกัน สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องได้กลับไปคือ ถ้าจะนำไปทำอาชีพต้องขายได้ ความรู้ประสบการณ์การขายนั้น ถ่ายทอดให้ผู้เรียนเอากลับไปต่อยอด พัฒนาตามความเหมาะสมกับพื้นที่ และสภาพแวดล้อมตัวเอง แต่ถ้านึกอะไรไม่ออกไปไม่ถูก ทางวิทยาลัยฯ ก็เตรียมพื้นที่ขายให้ เพื่อให้ได้ตั้งต้นหรือพูดง่ายๆ ก็ช่วยขายเพื่อให้มือใหม่มีกำลังใจ ได้คิดหนทางก้าวต่อไป เป็นการเกื้อกูลกันระหว่างวิทยาลัยฯ กับชุมชน ลูกหลานบ้านไหนมาเรียนที่วิทยาลัยฯ ก็จะบอกว่าให้พาพ่อแม่มาเรียนด้วย หรือพ่อแม่ ผู้ปกครองครองมาอบรมวิชาชีพระยะสั้น เมื่อเขาพอใจก็จะให้ลูกหลานมาเรียน มีงาน มีกิจกรรมอะไรในวิทยาลัยฯ มีโอกาสก็มาช่วยมาสนับสนุนกัน อย่างที่บอกว่า วิทยาลัยฯ ทำแบบนี้มานาน เป็นการเกื้อหนุนกันระหว่างชุมชนกับวิทยาลัยฯ”สำหรับการจำหน่ายจะเป็นระบบพรีออเดอร์ "น้ำพริกกากหมู" กระปุกละ 65 บาท "ขนมหอมอบเทียน" ราคากล่องละ 35 บาท 3 กล่อง 100 บาท สำหรับท่านที่ต้องการจะสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย ทางวิทยาลัยก็พร้อมที่จะจัดราคาพิเศษให้ เพราะถือเป็นการช่วยเหลือเพิ่มช่องทางทำกินให้กับประชาชนในยามที่การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรน่า 2019 (โควิด-19) รุนแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ โทร.02 286 9712 ครูวีรศักดิ์ 0619158181 หรือครูจิณณ์อธิป โทร. 0614492665

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น