ค้นหา

สมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ และพันธมิตร จัดเสวนางานอารักขาบุคคลสำคัญ 

15 ก.พ. 2563 / คุณนรธา มณีนาค​ นายกสมาคมอารักขาบุคคลสำคัญพร้อมด้วย พันโท ธีรเดช แก้วกัณหา ผู้เชี่ยวชาญในนามสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชน​ และว่าที่ร้อยตรี จักร์ บุนนาค เลขาธิการสมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ

สมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ และพันธมิตร

อาทิเช่น สมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชีย (ประเทศไทย) APSA, อัลฟ่า วัน ซิเคียวริตี้, คาลิเบอร์ ซิเคียวริตี้ และผู้จัดงาน อาร์เอฟ ซิเคียวริตี้ ทีม

จัดงานเสวนางานอารักขาบุคคลสำคัญในบริบทของไทยและต่างประเทศ เพื่อร่วมกันหารือในการกำหนดทิศทางของวงการอารักขาบุคคลสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสวนาครั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันและมีการพัฒนาให้มีมาตราฐานตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีบุคคลสำคัญของวงการมาร่วมงาน พ.ต.อ. อิทธิพล สุขยิ่ง รองคณบดีคณะตำรวจศาสตร์ คุณสุทธิชัย สายเย็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนกบริหารความปลอดภัยและป้องกันการสูญเสีย และ

อาจารย์เอริค ไตรวิทยาคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง งานอารักขาบุคคลสำคัญในบริบทของไทยและต่างประเทศ อะไรที่สำคัญและเป็นอนาคต เช่น

การดูแลVIP การยกระดับวิชาชีพอารักขาในไทย โดยเฉพาะการใช้ภาษาที่เป็นสากล ที่ผู้ประกอบอาชีพควรทราบเพราะเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารเมื่อพบเหตุอันตราย

คุณนรธา มณีนาค ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า การอารักขาบุคคลสำคัญ สามารถเรียนรู้ได้ให้มีมาตราฐาน สนใจติดต่องาน สมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ คุณจักร์ 0991492524, คุณศักดิ์ณรงค์ 0991465252 หรือโทร. 02 120 6835

ดู 76 ครั้ง0 ความคิดเห็น