ค้นหา

  เครือข่ายสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย (แถวหน้าที่ ๘ จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า พร้อมด้วย นางอานิก อัมระนันทน์ สมาชิกกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน (แถวหน้าที่ ๙ จากซ้าย) นางปัทมาวดี จีรังสวัสดิ์ (แถวหน้าที่ ๗ จากซ้าย) อดีตผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ และคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ ขนาดกำลังการผลิต ๑๘๐ เมกะวัตต์ โดยมีนายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม (แถวหน้ากลาง) รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗(๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสำรวจและค้นหาองค์กรสื่อและสื่อมวลชนที่ใส่ใจเรื่องพลังงานสะอาดเพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนไทยให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงานทางเลือก ..............................

ดู 34 ครั้ง0 ความคิดเห็น