ค้นหา

เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ พร้อมนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองหลวง เปิดโรงพยาบาลสนามเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ พร้อมนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองหลวง เปิดโรงพยาบาลสนามระดับสีเหลือง เปิดรับผู้ป่วยโควิด 15 กันยายนนี้
วันนี้ 13 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. ท่านเจ้าคุณพระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร เจ้าคณะภาค 17 ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระครูปลัดอุดมวัฒน์ ผู้อำนวยการเบญจมบพิตรธรรมสถาน และนายเอกพจน์ ปานแย้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองคลองหลวง ร่วมเปิดโรงพยาบาลสนามเทศบาลเมืองคลองหลวง ระดับสีเหลือง
ณ สถานปฏิบัติธรรมเบญจมบพิตรธรรมสถาน ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลเมืองคลองหลวง กระทรวงสาธารณสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายรักษาความปลอดภัยเข้าร่วม ระบุผวจ. ตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางโรงพยาบาลสนามระดับสีเหลืองภาครัฐ ของจ.ปทุมธานีท่านเจ้าคุณพระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กล่าวว่า โรงพยาบาลสนามเทศบาลเมืองคลองหลวง ระดับสีเหลือง จัดตั้งในพื้นที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งเป็นของบรรพบุรุษผู้ใจบุญบริจาคให้กับทางวัดเบญจมบพิตร มีพื้นที่ 100 ไร่ ปัจจุบันบริหารดูแลโดยคณะผู้บริหารของวัด ซึ่งพระมหาเถระในวัดมองว่า พื้นที่ตรงนี้เป็นที่ธรณีสงฆ์จะทำประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างไรบ้างทางเจ้าอาวาสพิจารณาแล้วเห็นว่า น่าจะมีการทำประโยชน์เพื่อคนส่วนมาก ประจวบกับเหตุการณ์ปัจจุบันมีความต้องการจากทางเทศบาลเมืองคลองหลวง อ.คลองสอง โดยนายกเทศมนตรีได้ติดต่อขออนุญาตไปทางวัดเบญจมพิตร คณะผู้บริหารของวัดเห็นชอบด้วยอนุญาตให้ทำเป็นโรงพยาบาล อาตมาอนุเคราะห์อนุญาตให้ทำประโยชน์เป็นโรงพยาบาลได้ ซึ่งมาเห็นวันนี้พบว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยเฉพาะในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิดในพื้นที่ และมีหลายภาคส่วนร่วมมือกันทั้ง ฝ่ายรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายรักษาความปลอดภัยด้านนายเอกพจน์ ปานแย้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองคลองหลวง จ.ปทุมธานีกล่าวว่า การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเทศบาลเมืองคลองหลวง ระดับสีเหลือง มีเป้าหมายเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด19 ระดับสีเหลืองถึงเหลืองส้ม สำหรับผู้ป่วยระดับสีเขียว ในอ.คลองหลวง
มีโรงพยาบาลสนามรองรับอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ โดม ส.สโมสรเอนกประสงค์ อนุกูลธัญกิจ ของวัดแสงสรรค์ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดมาตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 มี 208 เตียง โดยการบูรณาการร่วมกันตามมติคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้เทศบาลเมืองคลองหลวงมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในระดับพื้นที่และได้ร่วมกับ โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานีและอีกหลายส่วน โดยเจ้าอาวาสวัดแสงสรรค์ อนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่ ที่ผ่านมารักษาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาและหายป่วยกลับบ้านแล้วระหว่าง 500-600 คนสำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเทศบาลเมืองคลองหลวง ระดับสีเหลือง ขนาด 180 เตียง สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคโควิด-19 และมีการกลายพันธุ์ของเชื้อ มีการติดเชื้อเร็วมากในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม การดำเนินการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนไม่สามารถรองรับได้เพียงพอ อีกทั้งพบผู้ป่วยเกินระดับสีเขียวเพิ่มขึ้นจำนวนมาก จึงอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยอยากจะทำเรื่องของการป้องกันและดูแลรักษาพี่น้องประชาชนอย่างครบวงจรทั้งระบบ