ค้นหา

Covid-19: สิงคโปร์ประกาศมาตรการเชิงรุกรับมือ Covid-19

รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังคงไม่หยุดนิ่งในปัจจุบัน ทั้งภายในประเทศสิงคโปร์และในระดับโลก เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในหมู่ประชาชน และลดโอกาสในการติดเชื้อจากผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศสิงคโปร์ (ICA) มีมาตรการตรวจคัดกรองสุขภาพ และวัดอุณหภูมิร่างกายนักท่องเที่ยว ณ ด่านตรวจทุกแห่ง ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ นอกจากนี้ เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก โดยเฉพาะในหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจนเป็นพื้นที่อันตราย สิงคโปร์จึงมีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นโดยความร่วมมือจากหลายกระทรวง เพื่อร่วมกันบังคับใช้มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อประเทศสิงคโปร์ โดยคณะทำงานเฉพาะกิจจะทำหน้าที่บังคับใช้มาตรการป้องกันเพิ่มเติมสำหรับนักท่องเที่ยวขาเข้าและขาออก

นอกเหนือจากมาตรการควบคุมบริเวณเขตแดนแล้ว ด่านที่สองของการป้องกันคือการระบุตัวและคัดแยกผู้ที่ติดเชื้อไวรัส รวมถึงบุคคลใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อออกจากชุมชน โดยทางรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณ 6,400 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เพื่อรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤติครั้งนี้ ซึ่งในงบประมาณนี้ เงินจำนวน 800 ล้านดอลลาร์ฯ ได้ถูกจัดสรรให้กับกระทรวงสาธารณสุข (MOH) เพื่อรับมือและเยียวยากรณีเกี่ยวกับไวรัส Covid-19 ในส่วนของสถานการณ์ล่าสุด ณ ตอนนี้ บุคคลที่ต้องสงสัยว่าอาจติดเชื้อ Covid-19 ได้ถูกแยกตัวเพื่อติดตามอาการ และผู้ใกล้ชิดก็ได้ถูกกักตัวอยู่ตามสถานที่ที่ภาครัฐได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่จำเป็นต้องกักกันตนเองสามารถแจ้งสถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา เพื่อลาหยุด (Leave of Absence: LOA) หรือกักตัวอยู่ที่บ้าน (Stay Home Notices: SHN) โดยจะต้องอยู่ภายในที่พักอาศัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการพบเจอบุคคลอื่น และจดรายละเอียดว่ามีบุคคลใดบ้างที่ได้ใกล้ชิดในระหว่างกักตัว

รณรงค์การรักษาสุขอนามัยที่ดีกับแคมเปญ SG CLEAN เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (NEA) ได้ประกาศเปิดตัวแคมเปญ “SG Clean” เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการรักษาสุขอนามัย สำหรับบุคคลทั่วไปจนถึงองค์กรธุรกิจ เพื่อยกระดับการรักษาสุขอนามัยที่ดีในระดับประเทศ สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (NEA) ได้ร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ เอ็นเตอร์ไพรส์สิงคโปร์ (ESG) สำนักงานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ECDA) การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) กระทรวงศึกษาธิการ (MOE) กระทรวงคมนาคม (MOT) และสำนักงานอาหารสิงคโปร์ (SFA) ในการผลักดันภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศให้ร่วมยึดหลักปฏิบัติสุขาภิบาลและสุขอนามัยที่ดีผ่านแคมเปญ “SG Clean” ภายใต้แคมเปญนี้ เครื่องหมายรับรองคุณภาพ “SG Clean” จะถูกนำไปมอบให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ครอบคลุมสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น เช่น ศูนย์อาหาร สถานีขนส่งสาธารณะ อย่างสถานีรถไฟ หรือจุดเปลี่ยนรถประจำทาง โรงเรียนอนุบาล สถานศึกษา สถานที่ราชการ โรงแรม สถานที่จัดประชุม สถานที่ท่องเที่ยว ท่าเรือ อาคารสนามบิน รีสอร์ทแบบครบวงจร ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนร้านอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ โดยทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดด้านความสะอาดและสุขอนามัย ซึ่งปรับมาให้เหมาะสมต่อความต้องการและวิธีดำเนินงานของแต่ละภาคธุรกิจ ซึ่งก่อนที่จะได้เครื่องหมายรับรอง “SG Clean” สถานที่นั้น ๆ จะต้องได้รับการตรวจสอบจากองค์กรหรือผู้ประเมินภายนอก เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการดูแลความสะอาด และรักษาสุขอนามัยอย่างดีที่สุดอยู่เสมอ โปรแกรมการรับรองนี้จะเริ่มนำมาใช้กับองค์กรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยจะมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการรับรองว่าสถานที่นั้นปฏิบัติตามมาตรการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยอย่างดีที่สุด ภาพโลโก้แคมเปญ “SG Clean”

สร้างนิสัยการรักษาสุขอนามัยที่ดี ทั้งส่วนบุคคลและในสถานที่สาธารณะ ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางด้านสาธารณสุขอย่างแท้จริง จุดประสงค์ในระยะยาวจึงไม่ใช่เพียงการรับมือกับวิกฤติในปัจจุบัน แต่เป็นการปลูกฝังการดูแลรักษาความสะอาดและสุขอนามัยในระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ แม้จะล่วงพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ไปแล้ว ด้วยเหตุนี้ สนามบินสิงคโปร์ชางงี และสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ จึงได้ยกระดับมาตรการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยในพื้นที่สาธารณะ ตัวอย่างเช่น ● สนามบินนานาชาติชางงี ได้เพิ่มจุดวางเจลทำความสะอาดมือกว่า 50% ทั่วทั้ง 4 อาคาร เช่น หลังผ่านเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองขาออกและขาเข้า บนเสา และบริเวณอื่น ๆ ที่มีผู้คนหนาแน่น ● ศูนย์การค้า Jewel Changi Airport มีจุดตรวจคัดกรอง ณ ทางเข้าห้าง ด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย ทั้งสำหรับพนักงานและผู้เข้าใช้บริการทุกคน อีกทั้งยังมีเจลทำความสะอาดมือให้บริการตามจุดสำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางเข้าออกโซน Canopy Park และเครื่องเล่นสันทนาการอื่นๆ รวมทั้งเคาน์เตอร์บริการลูกค้าทั้งหมด ● มารีน่า เบย์ แซนด์ส ได้เพิ่มจุดตรวจวัดอุณหภูมิ รวมถึงเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคทั่วทั้งบริเวณ รวมถึงบริเวณทางเข้าออกในส่วนของโรงแรม และร้านค้า นอกจากนี้ยังได้ปิดทางเข้าออกโซน The Shoppes บางส่วนเพื่อให้บริการตรวจวัดอุณหภูมิได้สะดวกขึ้น ● รีสอร์ทเวิลด์ เซ็นโตซ่า ได้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ถึง 700% ทั้งในบริเวณโรงแรม และพื้นที่ส่วนกลาง (เช่น บนโต๊ะเคาน์เตอร์ และบริการรถรับส่งของโรงแรม) เครื่องเล่นต่าง ๆ (รวมถึงการฆ่าเชื้อบริเวณราวบันได คอกหมุน ฯลฯ) ไปจนถึงในร้านอาหารและเครื่องดื่ม (ภัตตาคารและห้องครัว)

ภาพจาก เฟซบุ๊คของ Changi Airport, Marina Bay Sands และ Jewel Changi Airport สำหรับนักท่องเที่ยวในสิงคโปร์ การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับภาคการท่องเที่ยวและเครือข่ายหน่วยงานระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ในขณะนี้ หรือผู้ที่กำลังวางแผนจะเดินทางมาประเทศสิงคโปร์ โดย STB จะมีการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อบรรเทาความวิตกกังวลของนักท่องเที่ยวต่อการวางแผนเดินทางในสถานการณ์ปัจจุบัน และ STB ยังได้เผยแพร่คำแนะนำในการรับมือกับการแพร่ระบาดทั้งบนเว็บไซต์ และผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ขององค์กร นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข (https://www.moh.gov.sg) -------------------------------------------------------------- -------------------------- เกี่ยวกับการท่องเที่ยวสิงคโปร์ การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board - STB) เป็นหน่วยงานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชั้นนำในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักในภาคการบริการของสิงคโปร์ ด้วยการสร้างพันธมิตรกับพาร์ทเนอร์ในอุตสาหกรรม และชุมชน ส่งผลให้การท่องเที่ยวสิงคโปร์สร้างให้สิงคโปร์เกิดภูมิทัศน์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นและหลากหลาย การท่องเที่ยวสิงคโปร์ได้เปิดตัวแบรนด์แคมเปญใหม่ ภายใต้แนวคิด “Passion Made Possible: ทุกความชอบที่ใช่ เป็นไปได้ที่สิงคโปร์” เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสิงคโปร์ในฐานะจุดมุ่งหมายอันมีชีวิตชีวาที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้ปลดปล่อยและแสดง passion ของตนเองได้อย่างเต็มที่ ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.stb.gov.sg และ www.visitsingapore.com หรือติดตามผ่านทวิตเตอร์ได้ที่ @STB_sg (https://twitter.com/stb_sg) เกี่ยวกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environment Agency - NEA) คือองค์กรสาธารณะที่รับผิดชอบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ปฏิบัติหน้าที่หลักในการปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติจากมลพิษ รักษาสุขอนามัยองค์รวมให้อยู่ในระดับสูง และนำเสนอข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้อง NEA ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พัฒนาและผลักดันโครงการด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก ด้วยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน พันธกิจสำคัญขององค์กรคือการปลูกฝังให้สมาชิกทุกคนในสังคมดำเนินวิถีชีวิตอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อดำรงรักษาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่น จากปัจจุบันถึงอนาคต Covid-19: Singapore Implements Proactive Measures and Launches “SG CLEAN” Campaign to Reduce Risks of Transmission for Locals and Visitors Singapore Government has implemented extensive measures to reduce the risk of imported cases and community spread of the Covid-19. They had strengthened these measures progressively as the situation developed, both globally and in Singapore. The Singapore Immigration and Checkpoint Authority (ICA) has implemented active-screenings of other travellers, all land, sea and air checkpoints have been carrying out strict temperature and health screenings. In view of the surge in the number of confirmed cases around the world – in particular in affected countries - the Multi-Ministry Taskforce will put in place further precaution measures to limit the risk that these affected regions may pose to Singapore. The Taskforce will put in place additional precautions for outgoing and incoming travellers. Beyond border controls, Singapore’s second line of defence is to identify and isolate the people with the virus, as well as all of the close contacts of the infected persons. The Government has set aside a lump sum of S$6.4 billion to cushion the economic impact, within this budget, S$800 million is allocated to support the Ministry of Health (MOH) for COVID-19 Recovery Package. All of the outstanding suspect cases have been isolated, and the close contacts of the confirmed cases are now on quarantine at designated quarantine facilities. Leave of Absence (LOA) and new Stay Home Notices (SHN) for those who are expected to remain in their residence at all times, minimise visitors, and maintain a record of persons they come into close contact with. Step-up sanitising with campaign SG CLEAN The National Environment Agency (NEA) announced an “SG Clean” campaign on 16 February 2020 to galvanise collective action, from individuals to local businesses. To elevate good hygiene practices to a national level, NEA, together with Enterprise Singapore (ESG), the Early Childhood Development Agency (ECDA), the Singapore Tourism Board (STB), the Ministry of Education (MOE), the Ministry of Transport (MOT), and the Singapore Food Agency (SFA), will rally various sectors to commit to upholding good sanitation and hygiene practices, though the “SG Clean” campaign. Under the campaign, the “SG Clean” quality mark is progressively rolled out to various sectors, covering premises with high human traffic at hawker centres, public transport nodes such as train stations and bus interchanges, preschools, schools, government buildings, hotels, conference venues, tourist attractions, cruise and ferry terminals, airport terminals, the integrated resorts, shopping malls and F&B outlets. Stakeholders will have to commit and adhere to sector-specific sanitation and hygiene checklists which are tailored to the requirements and operations of the various businesses. Premises with the “SG Clean” quality mark will have their premises audited by agencies or appointed third-party assessors, so as to ensure that they maintain a high level of cleanliness and public hygiene. An accreditation programme will be rolled out for target establishments. The programme will have professional third-party agencies audit and certify participating establishments that they have adopted best practices insanitation, and hygiene practices. “SG Clean” campaign visual Sustaining good habits of personal and public hygiene To make a real difference to public health outcomes, the longer-term objective is to instil greater awareness of good hygiene and cleaning practices, and to ensure that these are sustained at high levels beyond the current outbreak of COVID-19. Singapore Changi Airport and various attractions have elevated their cleanliness procedures and public hygiene; for example, Changi Airport has increased hand sanitizer across four terminals by 50% after the departure and arrival immigration counters, on pillars and many other high-traffic locations Jewel Changi Airport has arranged for temperature screenings at the entrance for all visitors and staff with hand sanitisers are also readily available at key touchpoints, such as the entrance/exit of Canopy Park and the attractions, and all concierge counters. Marina Bay Sands is scaling up temperature screening points and significantly enhancing the frequency of cleaning and disinfection across the integrated resort including entrances to the Hotel and The Shoppes. It also closes off certain entry points at The Shoppes to facilitate temperature checks. Resort World Sentosa has increased cleaning and disinfecting the hotels and common areas (including counter tops and hotel shuttle services), attractions (includes disinfecting of handrails/turnstiles/etc) and F&B outlets (restaurants and kitchens) by 700%. (Photo credit: Changi Airport Facebook, Marina Bay Sands Facebook, Jewel Changi Airport Facebook) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- About the Singapore Tourism Board The Singapore Tourism Board (STB) is the lead development agency for tourism, one of Singapore’s key economic sectors. Together with industry partners and the community, we shape a dynamic Singapore tourism landscape. We bring the Passion Made Possible brand to life by differentiating Singapore as a vibrant destination that inspires people to share and deepen their passions. More: www.stb.gov.sg or www.visitsingapore.com | Follow us: facebook.com/STBsingapore or twitter.com/stb_sg About National Environment Agency Formed on 1 July 2002, the National Environment Agency (NEA) is the leading public organisation responsible for ensuring a clean and green environment, and the sustainable development of Singapore. Its key roles are to protect Singapore's resources from pollution, maintain a high level of public health and provide timely meteorological information. NEA also develops and spearheads environmental initiatives and programmes through its partnership with the People, Public and Private sectors. It is committed to motivating every individual to care for the environment as a way of life, in order to sustain a quality living environment for present and future generations. About Singapore Food Agency The Singapore Food Agency was formed as a statutory board under Ministry of the Environment and Water Resources (MEWR) on 1 April 2019 to oversee food safety and food security from farm-to-fork. As the lead agency for food-related matters, SFA’s mission is to ensure and secure a supply of safe food for Singapore. SFA works hand-in-hand with the industry and consumers to grow our three “food baskets” – Diversify import sources, Grow local, and Grow overseas, as well as ensure food safety from farm-to-fork. SFA also partners food businesses to strengthen capabilities, tap on technologies to raise productivity, undertake research to develop new lines of business, and catalyse industry transformation to ensure food security. About Enterprise Singapore Enterprise Singapore (ESG) is the government agency championing enterprise development. We work with committed companies to build capabilities, innovate and internationalise. We also support the growth of Singapore as a hub for global trading and startups, and build trust in Singapore’s products and services through quality and standards. Visit www.enterprisesg.gov.sg for more information. About the Ministry of Education The Ministry of Education (MOE) formulates and implements education policies on education structure, curriculum, pedagogy and assessment. It oversees the management and development of Government-funded schools, and the Institute of Technical Education, polytechnics and universities. MOE is committed to providing our children with a balanced and well-rounded education, developing them to their full potential, and nurturing them into good citizens who are conscious of their responsibilities to family, community and country. About the Ministry of Social and Family Development The Ministry of Social and Family Development (MSF) aims to nurture resilient individuals, strong families and a caring society. As MSF, we are professionals with a passion for people. We develop the “heartware” for Singapore through our policies, community infrastructure, programmes and services. Through these efforts, we hope to nurture resilient individuals and families, and play a part in helping our citizens achieve their hopes and aspirations for themselves and their families. About the Early Childhood Development Agency The Early Childhood Development Agency (ECDA) serves as the regulatory and developmental authority for the early childhood sector in Singapore, overseeing key aspects of children’s development below the age of 7, across both kindergartens and child care centres. ECDA is an autonomous agency jointly overseen by the Ministry of Education (MOE) and Ministry of Social and Family Development (MSF), and is hosted under the Ministry of Social and Family Development. ECDA was officially launched on 1st April 2013. About the Ministry of Transport The Ministry of Transport's main focus is to formulate policies and facilitate outcomes in the transport arena: civil aviation & air transport; maritime & ports; and land transport. These will contribute to the country's national competitiveness and raise the quality of life in Singapore.

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น