ค้นหา

T-MED ปัญญาไทคลินิกการแพทย์แผนไทย Panyathai Traditional Medicine Clinic

อัพเดตเมื่อ: 27 เม.ย. 2020

เดินหน้าทำโครงการนำเสนอตัวยาสมุนไพร เข้าสู่การวิจัยและรับรองจากสถาบันนานาชาติ


ปัญญาไทคลินิกการแพทย์แผนไทย ตั้งอยู่เลขที่ 49

ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  เลียบถนนคูเมืองด้านนอก ใกล้กับประตูเชียงใหม่เดินหน้าทำโครงการนำเสนอตัวยาสมุนไพร เข้าสู่การวิจัยและรับรองจากสถาบันนานาชาติเพื่อให้ได้ใบรับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์จากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Movement; IFOAM)  เป็นการผสมผสานระหว่างความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเทคโนโลยีใหม่


ดร.สมบัติ ไตรศรีศิลป์ เจ้าของและผู้ก่อตั้ง ปัญญาไทคลินิคการแพทย์แผนไทย ได้ให้สัมภาษณ์ ถึงการจัดตั้งคลินิคแพทย์แผนไทยว่า  หลังจากเรียนจบได้ทำการสอนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาชีววิทยา และต่อมาได้ไปศึกษาต่อภาคชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยามหิดล เกี่ยวกับสถิติประชากร ระบาดวิทยาและการวิจัยเกี่ยวกับการเสี่ยงของการเกิดโรคในแต่ละอาชีพ หลังจาก

นั้นได้กลับมาสอนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นเวลา 10 ปี ก่อนจะลาออกมาประกอบกิจการด้านการขายประกันชีวิตนางอรุณี ไตรศรีศิลป์  เจ้าของและผู้จัดการ ดร. สมบัติ ไตรศรีศิลป์ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ

ปัญญาไทคลินิกการแพทย์แผนไทย ให้บริการ เฉกเช่นเดียวกับโรงพยาบาลทั่วไป มีแพทย์แผนปัจจุบันตรวจเช็คสุขภาพร่างกาย รักษาและดูแลโดยใช้ยาสมุนไพร ของทางปัญญาไทคลินิกเป็นหลักยาเม็ดตรีผลา

สำหรับตัวยาสมุนไพร ที่นำเข้าสู่การวิจัยและรับรองจากสถาบันนานาชาติ เป็นตัวยาที่ อยู่ในตำรายาไทย อันได้แก่ ตรีผลา  ห้าราก และ ปราบชมพูทวีปยาลูกกลอนปราบชมพูทวีป

นอกจากนั้น ยังมีการบริการตรวจร่างกาย เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อโอกาสที่จะทำให้ เป็นโรคต่างๆ โดยการใช้หลักแพทย์แผนไทยประยุกต์กับแพทย์แผนปัจจุบัน

อย่างน้อยก็เป็นการกระตุ้นให้  เจ้าของร่างกายกลับมาดูแลสุขภาพของตนเองก่อนที่จะเกิดโรคต่างๆตามมา  รวมถึงการใช้สมาธิเพื่อบำบัดสุขภาพทางจิตซึ่งส่งผลต่อสุขภาพกายดร.สมบัติ ไตรศรีศิลป์ เจ้าของและผู้ก่อตั้ง ปัญญาไทคลินิคการแพทย์แผนไทย หรือ Panyathai Traditional Medicine Clinic กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า  การใช้สมุนไพรดูแลร่างกาย ต้องศึกษา และใช้ให้เป็นและให้ถูกจุด ไม่งั้นก็จะเป็นอันตรายข่อร่างกายเช่นกัน

ท่านใดสนใจ ใช้บริการ ตรวจสุขภาดสามารถติดต่อได้ที่ เลขที่ 49 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 053-200300 หรือ 064-9974749

ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น